svenska40K.se

Alla uppdrag

Om du vill ha med ett uppdrag i databasen, maila det till: missions@svenska40k.se.

Turnering Namn Beskrivning
BSK 09 Mission 1 Ett objektiv i vardera deployment zone.
BSK 09 Mission 2 Poäng för enheter i mitten.
BSK 09 Mission 3 Fyra objektiv.
BSK 09 Mission 4 KP och VP
BSK 09 Mission 5 Quarters
GothCon 10 Mission 1 Fem objektiv och döda motståndarens HQ.
GothCon 10 Mission 2 Enheter nära mitten samt två objektiv.
GothCon 10 Mission 3 Quarters och fyra objektiv.
GothCon 10 Mission 4 KP och två objektiv.
GothCon 10 Mission 5 Två objektiv samt förstöra tre bestämda enheter.
GothCon 10 Mission 6 Fyra objektiv och KP.
Skånecupen 09 Mission 1 Fem objektiv samt döda dyraste HQ.
Skånecupen 09 Mission 2 Quarters samt döda flera fordon/MC än motståndaren
Skånecupen 09 Mission 3 KP samt enheter nära mitten.
Skånecupen 09 Mission 4 Quarters samt enheter i motståndarens deployment.
Skånecupen 09 Mission 5 Nio objektiv samt KP.
Sydcon 09 Battle 1 Fyra objektiv.
Sydcon 09 Battle 2 Tre objektiv.
Sydcon 09 Battle 3 Quarters.
Sydcon 09 Battle 4 Två objektiv.
Sydcon 09 Battle 5 Fyra objektiv.
Himflve küpfven Rain of Chaos (Spawns) Deepstriking chaos spawns som förvandlas till objektiv.
Himflve küpfven Abandon All Hope Ye Who Outflank Here Fyra objektives samt kontrollera området bakom motståndarens deploymentzone.
Himflve küpfven SSCHLURRP Nå mitten, döda motståndarens HQ samt en vortex granat som rör sig slumpmässigt över plan.
Himflve küpfven The Terrifying Tree Tossing Tractor Beam of Terrible Terror Döda motståndaren, obegränsat antal rundor, två modeller kan kasta träd på motståndarna samt enheter kan deepstrika från en cirkuskanon.
Tok 090117 Första uppdraget KP och quarters. Spelaren som inte börjar får extra förflyttning eller skytte.
Tok 090117 Andra uppdraget KP för enheter i liv och på motståndarens sida.
Tok 090117 Tredje uppdraget KP och enheter nära mitten.
Tok 090117 Fjärde uppdraget KP och fyra objektiv.
Tok KM 09 Första uppdraget Quarters samt varje utskjuten enhet är värd 50VP.
Tok KM 09 Andra uppdraget Två objektiv samt en egen enhet värd extra poäng om den överlever.
Tok KM 09 Tredje uppdraget Fyra objektiv samt döda motståndarens HQ.
Tok KM 09 Fjärde uppdraget Enheter nära mitten.
Tok 090905 Första uppdraget Enheter nära mitten samt flest KP.
Tok 090905 Andra uppdraget Två objektiv samt döda två av motståndarens enheter.
Tok 090905 Tredje uppdraget Fyra objektiv samt döda motståndarens HQ.
Tok 090905 Fjärde uppdraget Quarters samt enheter i motståndarens deployment zone.
Tok Dubbel 09 Första uppdraget Två objektiv samt döda fler HQ än motståndaren.
Tok Dubbel 09 Andra uppdraget Enheter i motståndarens deployment zone.
Tok Dubbel 09 Tredje uppdraget Enheter nära mitten.
Tok Dubbel 09 Fjärde uppdraget Fyra objektiv.
Tok Dubbel 09 Femte uppdraget Quarters samt KP.
Gamers Weekend 10 Första uppdraget Två objektiv samt quarters.
Gamers Weekend 10 Andra uppdraget Enheter i motståndarens deployment zone samt döda två av motståndarens enheter.
Gamers Weekend 10 Tredje uppdraget Enheter nära mitten samt KP.
Gamers Weekend 10 Fjärde uppdraget Fyra objektiv samt döda motståndarens dyraste HQ.
Gamers Weekend 10 Femte uppdraget Quarters samt "Egge"-KP.
Tok 100220 Första uppdraget Två objektiv samt quarters.
Tok 100220 Andra uppdraget Fyra objektiv samt döda motståndarens dyraste HQ.
Tok 100220 Tredje uppdraget Enheter nära mitten samt KP.
Tok 100220 Fjärde uppdraget Quarters samt "Egge"-KP.
Tok KM 10 Första uppdraget Två objektiv samt quarters.
Tok KM 10 Andra uppdraget Fyra objektiv samt KP.
Tok KM 10 Tredje uppdraget Quarters samt döda motståndarens dyraste HQ.
Tok KM 10 Fjärde uppdraget Enheter nära mitten samt två objektiv.
Rydcon 10 Information Information om uppdragen
Rydcon 10 Get across and back! Enheter i på motståndarens sida, egna sidan och nära mitten samt KP.
Rydcon 10 Kill and claim! Quarters, VP samt döda en icke infanterienhet.
Rydcon 10 Attack and defend! Två objektiv, KP samt enheter i egen deployment zone samt utanför.
Rydcon 10 Lure 'em in and spread out! Döda fyra av motståndarens enheter, VP samt ha enheter nära kortsidorna.
Rydcon 10 Get the enemys stuff and keep your own! Fyra objektiv samt KP.
Saeculum Obscurum sommar 2010 Mission 1 Quarters samt döda ett HQ.
Saeculum Obscurum sommar 2010 Mission 2 Tre objektiv samt enheter i motståndarens deployment.
Saeculum Obscurum sommar 2010 Mission 3 KP samt enheter i motståndarens deployment.
Saeculum Obscurum sommar 2010 Mission 4 Två objektiv samt quarters.
Saeculum Obscurum sommar 2010 Mission 5 Två objektiv samt enheter nära mitten.