svenska40k.se

Rules of Engagement

Rules of Engagement - RoE - är ett missionbaserat spelsystem som används främst på LinCon men även på andra turneringar i Sverige. Systemet är baserat på en förlaga av GW men har sedan förändrats och utvecklats av NROK i Norrköping.
Mer information om spelsystemet kommer senare.

Senaste RoE enligt NROK från LinCon 2008.