svenska40k.se

Sverige FAQ

The Swedish Warhammer 40,000 FAQ eller kort och gott "Sverige FAQ:en" är ett stort dokument som sammanställer alla de vanligaste husregler och regeltolkningar som gäller på de flesta svenska turneringar. Dokumentet är inte utformat för att vara tvingande regler utan snarare en rekommendation till turneringsarrangörer med lämpliga tolkningar och svar på vanliga frågor. Det står alla arrangörer fritt att använda hela eller delar av FAQ:en till sin turnering. Sverige FAQ:en togs först fram 2005 och har sedan dess varit en levande och viktig del av regeltolkningarna i det svenska turneringsklimatet.

FAQ-gruppen

Innehållet i Sverige FAQ:en beslutas av en grupp spelare, regeldomare och turneringsarrangörer som ingår i FAQ-gruppen. Dessa är representanter för de stora föreningarna i Sverige och meningen är att uppnå en rättvis fördelning av spelare från olika delar av landet och olika turneringsklimat samtidigt som det är demokratiskt upplagt. Alla regelförfrågningar och -förslag som inkommer till gruppen diskuteras gemensamt och sedan genomförs det omröstningar innan resultatet förs in i dokumentet.

Senaste versionen

Senaste versionen av Sverige FAQ:en finns alltid som sticky/anslag på forumet här.