Lägg till turnering #902 i databasen

*Börjar med att validera nya spelare för att förhindra dubletter i rankingen.

Krav på Exelfilen:
Placering i kolumn A.
Spelarnamn i kolumn B. OBS! Viktigt att stava rätt, annars känner databasen inte igen spelaren.

Ännu inte implementerat: Arméval